Chráněné dílny Mravenec-sro.cz


Přejdi na obsah


Člen Asociace zaměstnavatelů

zdravotně postižených v ČR


Člen Asociace poskytovatelů
sociálních služeb ČR

Motto:
Zdraví není všechno,
ale bez zdraví není nic.

Schopenhauer

Vážení,

vítáme Vás na stránkách, které představují naši firmu MRAVENEC spol. s r.o..

Byli jsme a jsme chráněnou dílnou, ale s účinností od 1. ledna 2012 už dle zákona č. 425/2004 Sb., o zaměstnanosti chráněné dílny neexistují. Byly totiž nahrazeny institutem chráněné pracovní místo.
To však neznamená, že chráněné dílny v praxi neexistují. Změna je pouze v tom, že zákon č. 435/2004 Sb, o zaměstnanosti s tímto právním institutem již dále nepočítá, ale ve skutečnosti chráněné dílny fungují dál.

  • Místo něho existuje institut chráněné pracovní místo
  • Z výše uvedeného vyplývá, že u zaměstnavatele osob se zdravotním postižením, může mít i nadále takové pracoviště název chráněná dílna.
  • Institut chráněného pracovního místa byl zaveden novelou zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti (číslo novely 367/2011 Sb.). Ta zrušila institut chráněné dílny (pro účely zákona o zaměstnanosti) a zavedla místo toho institut chráněného pracovního místa (s účinností od 1. ledna 2012).
  • Chráněné pracovní místo zřizuje zaměstnavatel pro osobu se zdravotním postižením na základě písemné dohody s Úřadem práce.


Firmám můžeme pomoci splnit povinnost zaměstnávat zdravotně postižené občany ve smyslu Zákona o zaměstnanosti formou tzv. náhradního plnění. ( více viz kapitola náhradní plnění)
Dále nabízíme i možnost chráněného bydlení, které je určeno pro osoby se zdravotním postižením.

Naše společnost je sociální firma
To znamená, že jsme firmou, která spojuje dva cíle: podnikat a zaměstnávat lidi znevýhodněné na běžném pracovním trhu.
Jedná se o ekonomicky udržitelný podnikatelský subjekt, schopný uspět na běžném trhu a má zpracovaný vlastní podnikatelský plán. Ačkoliv britské standardy hovoří o minimálně 50% obratu z vlastního prodeje, cílem by měla být samozřejmě ekonomická soběstačnost firmy. Zároveň usilujeme i o naplňování svých sociálních cílů, tedy zaměstnávat znevýhodněné osoby, Tyto charakteristiky stojí na třech hlavních pilířích: podnikání, zaměstnávání a podpůrné pracovní prostředí. Veškerý případný zisk reinvestujeme zpět do podnikání, v úzké návaznosti na legislativu, zejména zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.

Organizace CEFEC (Evropská konfederace sociálních firem a družstev) vymezuje sociální firmu pomocí následujících pěti charakteristik:

  • sociální firma je firma vytvořená za účelem zaměstnávání lidí se zdravotním postižením znevýhodněných na trhu práce;
  • jedná se o podnikatelský subjekt, který užívá vlastní tržně orientované výroby zboží a služeb k naplňování svých sociálních cílů;
  • podstatný počet zaměstnanců jsou lidé s postižením
  • každý zaměstnanec dostává mzdu nebo plat odpovídající jeho práci;
  • pracovní podmínky by měly být rovné mezi znevýhodněnými zaměstnanci a zaměstnanci bez znevýhodnění;
  • všichni zaměstnanci by měli mít stejná práva a povinnosti.


Sociální firma poskytuje svým zaměstnancům určitou míru podpory (zejména při zaučení, příp. i během zaměstnání, přičemž často je dostačující podpora spíše psychologická, povzbuzení atd.), ale zároveň usiluje o maximální využití schopností a potenciálu všech svých zaměstnanců.
V České republice doposud neexistují sociální firmy, které by splňovaly všechna kritéria sociálních firem, jak je definuje organizace Social Firms UK, i když tomuto modelu se některé aktivity na zaměstnávání znevýhodněných blíží.


Helena Plachá
jednatelka


______________
N O V I N K Y

Děkujeme
našim sponzorům


EUTIT s. r. o.
Stará Voda 196,
353 01 Mariánské Lázně


TPB TRANSPORTBETON, spol. s r.o.,
Podhradská 676/7, 350 02 Cheb

Autobusy Karlovy Vary, a.s.
divize Cheb
Nižnětagilská 132/1
350 02 Cheb - Hradiště

IKKA Service
Výpočetní technika a kancelářská technika
Tř. Svobody 306/59, 350 02 Cheb

Lada šicí stroje, s.r.o.
pan Jiří Skokan
Krapkova 10,
779 00 Olomouc

Boxovací pytel
Ing. Ondřej Černý DiS
Nová Dědina 19
789 61 Bludov

Ubytování v Západních Tatrách - Roháče

Jste návštěvník:Aktualizovano 10/2014

Úvod | Kdo jsme | Náhradní plnění | Chráněné bydlení | Nabízíme | Ceníky | Kontakt | E-mail | Mapování stránky